1. سوزن روبان دوزی
2. سوزن ملیله
3. روبان 0/5 یا 3 میل متری (به رنگ های دلخواه)
4. ملیله شکسته و یا منجوق درشت (به رنگ های دلخواه)
5. نخ هم رنگ زمینه ی لباس
6. سنگ متری شماره 6(دلخواه می باشد، می توانید کار نکنید)
7. قیچی
8. مداد
9. کاربن

http://s4.picofile.com/file/7817832682/raha1.jpg

! نکته :
*شما می توانید این کار را روی بلوز، شلوار، کت یا پیراهن انجام دهید.
* طرح می تواند ابداعی خودتان باشد.
* طرح را در هر نقطه از لباس خود می توانید کار کنید(روی آستین، روی یقه، لبه ی پایین).
1. طرح را با مداد، متضاد رنگ زمینه، روی بلوز بکشید و یا طرح را با کاربن زرد یا سفید روی بلوز خود کپی کنید.

http://s4.picofile.com/file/7817833331/raha1_1_.jpg

http://s4.picofile.com/file/7817834408/raha1_3_.jpg

2. روبان را داخل سوزن روبان دوزی کنید (به صورت یک لا) و ته آن ار گره بزنید و از وسط قسمت گل طرح از زیر کار فرو کنید واز رو بیرون بکشید. سپس مجدداً در قسمت محیط دایره فرو کنید و از زیر بکشید (مواظب باشید گره ی روبان را بیرون نکشید) این کار را آن قدر تکرار کنید تا تعداد گلبرگ ها به 5 عدد برسد.
3. در این مرحله با یک رنگ دیگر روبان همان کار را تکرار کنید و این بار باید قسمت های خالی مابین گلبرگ های قبلی را پر کنید. در نهایت وسط گل را یک عدد مروارید بدوزید.

http://s4.picofile.com/file/7817835264/raha1_4_.jpg

4. دو رنگ روبان که باید با هم اختلاف رنگ داشته باشند را با هم داخل سوزن روبان دوزی کنید و ته آن ها را گره بزنید و در قسمت مشخص شده از زیر به سمت رو برگردانید و از بیرون بکشید.

http://s4.picofile.com/file/7817835585/raha1_5_.jpg

5. سپس یک گره بزنید (باید توجه داشته باشید که گره را باید با دست تنظیم کنید که تقریباً به انتهای روبان برسد)، سوزن را مجدداً در کنار آن جایی که سوزن را بیرون آوردید(البته تقریباً با 3 میلی متر، فاصله) فرو کنید و از زیر سوزن را بکشید و یک گره بزنید و اضافه ی روبان را قیچی کنید.

http://s4.picofile.com/file/7817837418/raha1_6_.jpg

6. در این قسمت مطابق با سلیقه ی خودتان عمل کنید، شما می توانید این قسمت را با ملیله، منجوق درشت و یا سنگ متری کار کنید. در این قسمت از سنگ متری استفاده شده است.
سر سنگ متری را در ابتدای طرح فرفوژه گذاشته و آن را با نخ هم رنگ زمینه بدوزید، دقت کنید که هنگام دوختن سنگ رادقیقاً روی خط طرح قرار دهید و آن را بدوزید تا جایی که به انتهای طرح برسید، در این جا می توانید اضافه ی سنگ را قیچی کنید.

http://s4.picofile.com/file/7817837090/raha1_7_.jpg

7. روی خط شاخه های طرح را با ملیله و یا منجوق درشت به صورت یک خط در میان با سوزن ملیله بدوزید.
نکته: اگربا ملیله ی شکسته دارید کار می کنید باید دو به دو ملیله را داخل سوزن کنید و اگر با منجوق درشت کار می کنید یک عدد کافی است.
8. در این قسمت می خواهیم برگ های طرح را کارکنیم. ابتدا باید روبان سبز را داخل سوزن روبان دوزی کرده و ته آن را گره بزنید و در پایین طرح، از زیر فرو کرده سپس سوزن را از بیرون بکشید و مجدد سوزن را در بالای شکل برگ فرو کنید.
این کار را تا آن جایی ادامه دهید تا مطمئن شوید تمام برگ های طرح را دوختید و در نهایت در زیر کار روبان را گره زده و اضافه ی آن را پس از یک گره قیچی کنید.
!نکته :
* هنگام کار کردن روبان باید یک لا باشد.
* شما می توانید داخل برگ های طرح را با منجوق ریز کار کنید (بسته به سلیقه ی خود تزئین کنید).

http://s4.picofile.com/file/7817838595/raha1_8_.jpg

9. دراین قسمت می خواهیم این طرح غنچه را کار کنید. در این جا یک طرح بیضی شکل داریم، در ابتدا باید روبان رنگ گل دلخواه خود را داخل سوزن روبان دوزی کنید و ته آن را گره بزنید سپس اول از زیر کار درپایین طرح سوزن را فرو کرده، و از روی کار بکشید بیرون سپس در نقطه ی بالای طرح فرو کرده و مجدد از نقطه ی پایین طرح بیرون بکشید ودوباره در نقطه ی بالا فرو کنید.
این بار از زیر کار از نقطه ی وسط کار بیرون کشیده و در نقطه ی بالا فرو کنید و نهایتاً روبان را در زیر کار گره زده و اضافه ی آن را قیچی کنید.
10. دراین قسمت روبان سبز را داخل سوزن روبان دوزی کرده و انتهای آن را گره بزنید و سوزن را از قسمت یک طرف وسط کناره ها از زیر فرو کرده و از بیرون بکشید و مجدد در طرف دیگر کناره ی طرح سوزن را از رو فرو کنید و از زیر طوری بکشید که کمی روبان از رو شل باشد و سپس سوزن را از نقطه ی پایین بیرون کشیده و تقریباً 0/75 سانتی متر پایین تر از آن قسمت که سوزن بیرون آمده (به صورتی که از روی روبان قبلی رد شود)فرو کنید و از زیر بکشید و روبان را گره بزنید و اضافه ی آن را قیچی کنید.
منبع:نشریه بانو